Història

Els primers pobladors de les terres de Serra de Daró foren els ibers seguits pels romans.

Serra de Daró ja és documentat l’any 1017 amb el nom de: Serra.