Mas Sunyer

Casal decorat amb un finestral renaixentista d’arc conopial amb relleus.