Necrópolis medieval

Situada a prop del camí d’Empúries.