Equip de govern

Alcaldessa: Glòria Marull Coll

1r Tinent d’alcaldia: Jordi Molinas Cufí.

Regidors:

  • Marta Barris Pi
  • David Bach Reig
  • Manuel Sastre Saumell