Moratòria habitatges ús turístic

A aquesta notícia trobareu tota la informació relaciona amb la suspensió potestativa d’atorgament de llicències i tramitació de comunicacions prèvies relacionades amb els usos del sòl, corresponent a les activitats d’habitatges d’ús turístic.