Edictes del BOP

bop
Exercici: 2023 Bop: 214-0 Edicte: 9454 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 155-0 Edicte: 6845 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació definitiva del projecte d'obres de millora del paviment i el clavegueram d'un tram del carrer Costa ubicat en el nucli urbà de Sant Iscle
Exercici: 2023 Bop: 154-0 Edicte: 6913 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació definitiva de l'Ordenança per a l'accés i l'ús de la minideixalleria municipal de Serra de Daró
Exercici: 2023 Bop: 154-0 Edicte: 6910 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Acords adoptats pel Ple de la Corporació en relació amb el Cartipàs municipal 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 131-0 Edicte: 5534 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 127-0 Edicte: 5431 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Nomenament de tinent d'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 127-0 Edicte: 5430 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Delegació d'atribucions a les regidories
Exercici: 2023 Bop: 116-0 Edicte: 4983 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació de padrons fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 97-0 Edicte: 4039 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial de l'Ordenança per l'accés i l'ús de la minideixalleria municipal
Exercici: 2023 Bop: 93-0 Edicte: 3857 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial del Projecte de clavegueram i pavimentació d'un tram del carrer Costa de Sant Iscle