Edictes

Exercici: 2024 Bop: 77-0 Edicte: 3280 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovacio inicial del Pla especial urbanístic de concreció d'usos a "Can Berto"
Exercici: 2024 Bop: 43-0 Edicte: 1536 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de la creació d'una agrupació de la plaça de secretaria constituïda pels municipis de Bellcaire d'Empordà i Serra de Daró
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11272 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial de la divisió poligonal de l'àmbit del PAU Residencial Oest UA1
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11270 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial de la creació d'una agrupació de la plaça de secretaria constituïda pels municipis de Bellcaire d'Empordà i Serra de Daró
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11267 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2023
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11266 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11259 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 245-0 Edicte: 10864 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la creació de l'agrupació de la plaça de secretaria constituïda pels municipis de Bellcaire d'Empordà i Serra de Daró
Exercici: 2023 Bop: 214-0 Edicte: 9454 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 155-0 Edicte: 6845 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació definitiva del projecte d'obres de millora del paviment i el clavegueram d'un tram del carrer Costa ubicat en el nucli urbà de Sant Iscle