Aprovació inicial divisió poligonal del PAU Residencial Oest UA1

A aquesta notícia podràs trobar la informació relacionada amb l’aprovació inicial de la divisió poligonal de l’àmbit del PAU Residencial Oest UA1, promoguda pel Sr. CPC.