Aprovació inicial pla especial urbanístic – Can Berto

A aquesta notícia podràs trobar tota la informació relacionada amb l’aprovació inicial pla especial urbanístic de concreció d’usos a “Can Berto”.