Informació Oficina el Cens Electoral

En compliment de la Instrucció 2.1 de la Resolució de 24 de febrer de 2006, de l’Oficina del Cens Electoral, sobre un procediment de control de les altres en el cens electoral, s’informa sobre el nombre d’electors i electores nacionals residents al municipi (persones inscrites al cens electoral majors d’edat).

Aquesta informació està disponible a www.ine.es, Oficina del Cens Electoral. S’actualitza mensualment.